Recent and Forthcoming Publications

 • M. Babic; J. Fichtner; E.M. Heemskerk. 2017. 'States versus Corporations: Rethinking the Power of Business in International Politics' in The International Spectator: Italian Journal of International Affairs
 • Download from Journal (open access)

 • M. Fennema and E.M. Heemskerk. 2017. 'When Theory Meets Methods: The Naissance of Computer Assisted Corporate Interlock Research' in Global Networks, early view
 • Download from Journal (open access)

 • E.M. Heemskerk, K. Young, F.W. Takes, B. Cronin, J. Garcia-Bernardo, V. Popov, W.K. Winecoff, L.F. Henriksen and A. Laurin-Lamonthe. Forthcoming. 'The Promise and Perils of Using Big Data in the Study of Corporate Networks: Problems, Diagnostics and Fixes’, forthcoming in Global Networks'
 • Download from SSRN

 • J. Garcia-Bernardo, J. Fichtner, F.W. Takes and Eelke M. Heemskerk. 2017 'Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network' in Scientific Reports 7, article 6246, 2017. doi: 10.1038/s41598-017-06322-9
 • Download from Nature

 • Eelke M. Heemskerk (2017). '‘Langetermijnoriëntatie en de opkomst van passieve investeerders' in Economisch Statistische Berichten (ESB), 102(4751) 13 July, pp. 320-321.
 • Read at ESB>

 • Eelke M. Heemskerk (2017). 'Ligt het Rijnland nu in de VS? Lange termijn oriëntatie en passieve investeringsfondsen' Goed Bestuur 13(2), pp. 14-16.
 • Download>

 • C. Shenkar, E.M. Heemskerk and J. Fichtner (2017). ‘The New Mandate Owners: Passive Asset Managers and the Decoupling of Corporate Ownership’, in Antitrust Chronicle, June 2017, pp. 51-57.
 • Download at SSRN>

 • Fichtner, J., E.M. Heemskerk and J. Garcia-Bernardo. 2017 'Hidden Power of the Big Three? Passive Index Funds, Re-Concentration of Corporate Ownership, and New Financial Risk' in Business and Politics 17(1): 1-29,
 • Download from Journal (open access)

 • Heemskerk, E.M., M. Wats and K.Th. Heemskerk (2017). 'Conflict in the Boardroom: A Participant Observation Study of Non-Executive Board Dynamics' in Journal of Management and Governance 21(1), 233-263
 • Download from Journal>

 • Van der Brug, W. and E.M.Heemskerk 2017. ‘Politics and Power'. In Van Praag, P. (ed) Political Science and Changing Politics, pp.11-30. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Download from Publisher>


  Books


  • Heemskerk, Eelke M. and M. Fennema. 2008. 'Nieuwe Netwerken: de ondergang van de NV Nederland.' Amsterdam: Bert Bakker. Download PDF >

 • Heemskerk, Eelke M. 2007. 'Decline of the Corporate Community. Network Dynamics of the Dutch Business Elite.' Amsterdam: Amsterdam University Press. Download PDF >
 • Review: 'An important contribution to the study of corporate governance (…). Scholars of globalization, international governance, and intercorporate networking more generally will find Decline of the Corporate Community a valuable resource for years to come.' In: Administrative Science Quarterly 54 (3)  Journal Articles, English Language

 • Fichtner, J., E.M. Heemskerk and J. Garcia-Bernardo. 2017 'Hidden Power of the Big Three? Passive Index Funds, Re-Concentration of Corporate Ownership, and New Financial Risk' in Business and Politics 17(1): 1-29,
 • Download from Journal (open access)

 • Heemskerk, E.M., M. Wats and K.Th. Heemskerk (2017). 'Conflict in the Boardroom: A Participant Observation Study of Non-Executive Board Dynamics' in Journal of Management and Governance 21(1), 233-263
 • Download from Journal>

 • Heemskerk, Eelke M., Frank W. Takes, Javier Garcia-Bernardo and M. Jouke Huijzer. (2016) ‘Where is the global corporate elite? A large-scale network study of local and nonlocal interlocking directorates‘ in Sociologica (2/2016).
 • Download from Arxiv>

  Download from Journal (open access)>

 • Takes, Frank.W. and Eelke M. Heemskerk. (2016) 'Centrality in the Global Network of Corporate Control' in Social Network Analysis and Mining 6(1): 1-18, 2016. doi: 10.1007/s13278-016-0402-5
 • Download from Journal>

 • Mokken, Robert J., Eelke M. Heemkerk and Steven Laan. (2016) ‘Close Communication and 2-Clubs in Corporate Networks: Europe 2010‘ in Social Network Analysis and Mining 6(1):40.
 • Download from Journal (open access)>

 • Heemskerk, Eelke M., Meindert Fennema and William K. Caroll. (2016). 'The global corporate elite after the financial crisis: evidence from the transnational network of interlocking directorates' in Global Networks 16 (1), pp 68-88.
 • Download from journal>

  Download Working Paper version PDF>

  Download Dataset (Excel File)>

 • Heemskerk, E.M. and Frank W. Takes. (2016). 'The corporate elite community structure of global capitalism' in New Political Economy 21(1), pp. 90-118
 • Download PDF working Paper version >

  Download from journal>

 • Heemskerk, K., Heemskerk, E.M., and M. Wats (2015) 'Behavioral determinants of nonprofit board performance. The case of supervisory boards in Dutch secondary education’ in Nonprofit Management and Leadership 25(4), pp. 417-430.
 • Download from journal>

  Download PDF working Paper version >

 • Heemskerk, Eelke M., Fennema, M. (2014). 'Women on board: Female board membership as a form of elite democratization'. in Enterprise and Society 15 (2): 252-284.

  Download from journal>

  Download PDF working Paper version >

 • Heemskerk, Eelke M., Daolio, F. and Tomassini, M. 2013. 'The Community Structure of the European Network of Interlocking Directorates 2005–2010' in PLoS ONE 8(7): e68581. doi:10.1371/journal.pone.0068581.
 • Download from journal>

  Download PDF>

 • Heemskerk, Eelke M. and Ulrich Mans. 2013. 'Catering to Cleantech’s resource needs: the strategic importance of board networks in an emerging green industry.' in RIMCIS. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences 2(1), pp. 52-87.
 • Download from journal>

  Direct Download >

 • Heemskerk, Eelke M. 2011. 'The Social Organization of the European Corporate Elite: A network analysis of an emerging social field.' in Global Networks, Volume 11 (4)
 • Download from journal>

 • Carroll, W.K., M. Fennema and Eelke M. Heemskerk. 2010. 'Constituting Corporate Europe: A Study of Elite Social Organisation.' Antipode, Volume 42, Number 4, pp 811 – 843. Download from journal website >
 • Heemskerk, Eelke M. and M. Fennema. 2009. 'Network dynamics of the Dutch Business Elite.' International Sociology, Volume 24, Number 6, pp. 807-832.
 • Download from journal website>

 • Heemskerk, Eelke M. and G. Schnyder. 2008. 'Small states, international pressures, and interlocking directorates: the cases of Switzerland and the Netherlands.' In European Management Review, Volume 5, Number 1, pp. 41-54.
 • Download from journal website>

 • Heemskerk, Eelke M. 2008. 'European Integration and the Business Elite'. Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam, Number 4, pp. 139-156.


 • Book reviews

 • Heemskerk Eelke M. 2015. Book review. 'Thomas David and Gerarda Westerhuis (eds.), The Power of Corporate Networks. A Comparative and Historical Perspective.' Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 12(4), pp 28-28
 • Download from journal website>

 • Heemskerk Eelke M. 2007. Book review. 'Burt, Ronald S., Brokerage & Closure. An Introduction to Social Capital.' Comparative Sociology 6(1-2), pp. 232-235.
 • Download from journal website>

  Journal Articles, Dutch Language

  • Eelke M. Heemskerk (2017). '‘Langetermijnoriëntatie en de opkomst van passieve investeerders' in Economisch Statistische Berichten (ESB), 102(4751) 13 July, pp. 320-321.
  • Read at ESB>

 • Eelke M. Heemskerk (2017). 'Ligt het Rijnland nu in de VS? Lange termijn orientatie en passieve investeringsfondsen' Goed Bestuur 13(2), pp. 14-16.
 • Download>

 • Eelke M. Heemskerk and M. Wats (2016). 'Constructief conflict in de RvC. Boardroom dynamics en goed bestuur' Goed Bestuur 12(3), pp. 22-27.
 • Download>

 • De Koning, Jan, Jaap van Muijen and Eelke M. Heemskerk (2015). 'Bestuursacademie als governance accelerator'. Goed Bestuur 11(2), pp. 44-47.
 • Download>

  • Heemskerk, Eelke M. 'Besluitvorming via netwerken: Eerste resultaten uit het Nederlands Topmanagers Onderzoek'. Goed Bestuur 10(4), pp. 23-29.
  • Download>

  • Heemskerk, Eelke M. and M. Wats. 2014. 'De professie van het toezicht houden. Essay over de ontwikkeling van een beroepsgroep'. Goed Bestuur 10(2), pp. 33-39.
  • Download>

  • Heemskerk, E.M., A. Cuijpers and H. de Ruijter. 2014. 'Anticiperend toezicht door commissarissen. Hoe doe je dat?'. Tijdschrift voor de volkshuisvesting (2), pp. 25-28.
  • Download>

 • Heemskerk, K., Heemskerk, E.M., and M. Wats (2014) ‘Wat maakt goed onderwijsbestuur? De gedragsmatige determinanten van taakuitvoering door raden van toezicht in het voortgezet onderwijs’ in Mens & Maatschappij 89 (2): 151-173.
 • Download from journal>

 • Heemskerk, Eelke M. and Meindert Fennema. 2013. 'Hoe kwamen vrouwen aan de top in het bedrijfsleven' Symosium section, Res Publica (3), pp. 399-405.
 • Download>

 • Heemskerk, Eelke M. , K. Heemskerk and M. Wats. 2013. 'Van Controleren naar Anticiperen: De rol van toezichthouders op goed bestuur in het voortgezet onderwijs'. Goed Bestuur 9(1), pp. 36-43.
 • Download>

  • Heemskerk, Eelke M. and M. Wats. 2012. 'Toezicht op kwaliteit & veiligheid'. Goed Bestuur 8(2), pp.48-53.
  • Download>

  • Heemskerk, Eelke M., T. Hendriks and M. Wats. 2010. 'Vormen de “ old boys” een gevaar voor marktwerking in de zorg?.' Goed Bestuur 6(4): 48-55.
  • Download>

  • Heemskerk, Eelke M. 2009. 'Bestuurlijke elite, toon moreel leiderschap'. In Goed Bestuur 4(2): 64-70.
  • Download>

  • Heemskerk, Eelke M. 2009. 'Moreel Reveille van de Bestuurlijke Elite'. In Idee 30(3):44-48.
  • Heemskerk, Eelke M. 2008. 'Van controle naar vertrouwen: governance in ontwikkeling.' Pensioen, Bestuur & Management 2:21-23.
  • Heemskerk, Eelke M. 2005. 'Behoorlijk Bestuur en Behoorlijk Gedrag: Topinkomens in Nederland.' Goed Bestuur 1(2): 11-17.
  • Download>

  • Heemskerk, Eelke M., R.J. Mokken, and M. Fennema. 2002. 'De Organisatie van het Nederlandse Bedrijfsleven: graven naar macht 25 jaar later.' Tijdschrift voor Politieke Economie 24(1):109-134.
  • Download PDF>


  Book Chapters

 • Van der Brug, W. and E.M.Heemskerk 2017. ‘Politiek en macht'. In Van Praag, P. (ed) Politicologie en de veranderende politiek, pp.11-32. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  Van der Brug, W. and E.M.Heemskerk 2017. ‘Politics and Power'. In Van Praag, P. (ed) Political Science and Changing Politics, pp.11-30. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Download from Publisher>

 • Heemskerk, E.M. and K. Van Veen. 2017. ‘Interlocking Directorate Networks’ (Updated; original 2014). In Alhajj, Reda and Jon Rokne (eds.) Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining (ESNAM). New York: Springer
 • Download from Publisher>

 • Heemskerk, E.M. and K. Van Veen. 2014. ‘Interlocking Directorate Networks’. In Alhajj, Reda and Jon Rokne (eds.) Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining (ESNAM). New York: Springer
 • Download from Publisher>

 • Heemskerk, Eelke M. 2013. 'Goed bestuur en goed gedrag: wat maakt een goede raad van commissarissen goed? in Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, pp 27-46.

  Download>

 • Meindert Fennema & Eelke M. Heemskerk. 2013. 'Economische elite zet in op Euro'. in Dutch Economic Touch. Amsterdam: 4Days for Europe
 • Download PDF>

 • Eelke M. Heemskerk. 2012. 'Fennema's Netwerk Benadering. Over anekdotes, zwakke bindingen en negatief netwerken' in Democratie en Wetenschap: Essays voor Meindert Fennema. Amsterdam: AISSR.
 • Download Chapter PDF >

  Download book PDF >

  • Fabrizio Ferraro, Gerhard Schnyder, Eelke M. Heemskerk, Rafaelle Corrado and Nathalie Del Vecchio. 2012. 'Structural breaks and governance networks in Europe'. in The Small Worlds of Corporate Governance. Edited by B. Kogut. Boston: MIT press.
  • Download PDF >

  • B. Kogut, J. Colomer, C. Ahmadjian, M. Alexander, M. Belinky, J.P. Von Bernath Bardina, S-J Chang, M.J. Conyon, R. Corrado, G.F. Davis, N. Del Vecchio, Israel Drori, Christofer Edlinger, S. Ellis, F. Ferraro, M. Goyer, D. Guthrie, M. Hamadi, E.M. Heemskerk, B. Hobdari, R. Kosava, N. Lahiri, S.G. Lazzarini, T.W. Liang, I. Okhmatovskiy, T. Randoy, G. Schnyder, R. Schoenman, A. Schiplov, J.I. Siegel, A. Stafsudd, S. Thomsen, P. Urso, G. Walker & Z. Xiao (2012). Is there a Global Small World of Owners and Directors? In B. Kogut (Ed.), The small worlds of corporate governance. Boston: MIT Press.
  • Heemskerk, Eelke M. and M. Fennema. 2005. 'Het Old Boys Netwerk bestaat niet meer', in Dirk Jan Kraan and Arie Ros (eds). The Visible Hand. Den Haag: Wim Drees Stichting.
  • Download Chapter PDF >

   Download Book PDF >

  • Heemskerk, Eelke M. 2004. 'De Internationalisering van de Financieel-Economische Bedrijfselite', in Meindert Fennema en Huibert Schijf (eds). Nederlandse Elites in de Twintigste Eeuw. Continuïteit en Verandering. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Download Chapter PDF >

   Download Book PDF >

  • Heemskerk, Eelke M. 2003. 'Bibliography of Bas de Gaay Fortman', compiled by E. Heemskerk, in Karin Arts and Paschal Miyo (eds). Responding to the Human Rights Deficit. Essays in Honour of Bas de Gaay Fortman. Kluwer Law International: The Hague/London/New York, 2003.


  Newspaper and Magazine Articles

  • 'Eenwording Europa onafwendbaar' De Volkskrant 04-13-2011. (with Meindert Fennema)
  • Read on Lexis Nexis>

  • 'Bedrijf zonder goede raad van toezicht loopt gevaar' De Volkskrant 25-07-2009.
  • Read on Lexis Nexis>

  • 'Elite moet moreel leiderschap tonen' De Volkskrant 09-03-2009.
  • Read on Lexis Nexis>

  • 'Zorgtoezicht is zelf aan periodiek onderzoek toe' Het Financiële Dagblad 24-11-2008.
  • Read on Lexis Nexis>

  • 'Meer controle op het bedrijfsleven' Folia, 18-4-2008.
  • Download PDF>

  • 'Hou Rijnland Model hoog' De Volkskrant 17-4-2008 (with Meindert Fennema).
  • 'Moreel Appel werkt niet als topinkomens blijven groeien' NRC Handelsblad 02-05-2005.
  • Read on Lexis Nexis>

  • 'Het Old Boys-Netwerk bestaat allang niet meer' NRC Handelsblad 08-01-2004 (with Meindert Fennema).
  • Read on Lexis Nexis>

  • 'Internationale Bestuurdersmarkt is fabel' De Volkskrant 12-10-2003 (with Meindert Fennema).


  Working Papers

 • Mans, U. and Heemskerk, E.M. 2014. 'Tracking sustainability transitions: a social network analysis of the German Energiewende'.
 • Download PDF>

 • Heemskerk, Eelke M., Struijs, F. 2012. 'How network effects determine the evolution of the network of interlocking directorates'.
 • Download PDF>


  Research Reports

 • Heemskerk, Eelke M. and J. Zeitlin. 2014. 'Public-private partnerships in Dutch vocational education and training: Learning, monitoring and governance'. Memo for Platform Bèta Techniek, part of the Mid Term Review Centres of Expertise and Centra voor Innovatief Vakmanschap, 10 august 2014 .
 • Download PDF>

  • Hendriks, Tom, Eelke M. Heemskerk and U. Mans. 2013. 'Atlas van de Energiemacht'. Oktober 2013
  • Download PDF>

   • Heemskerk, Eelke M. and M. Fennema. 2002. 'Achter de schermen: een netwerk van AEP'ers.' Research Report for Ministry of Economic Affairs.
   • Heemskerk, Eelke M. and M. Fennema. 2002 'Een netwerkanalyse van de media-industrie in Nederland'. Research report for the Dutch Media Authority.
   • Download PDF>

   • Numerous consultancy reports for (international) organisations on topics of strategy, governance and organisational change.